110+ Quotes on Maa in Punjabi with images | ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ

Quotes on Maa in Punjabi – ਮਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇਕ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ।

ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ Quotes on Maa in Punjabi ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

110+ Quotes on Maa in Punjabi with images | ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ

Quotes on Maa in Punjabi

ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੁਨਦਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ।

ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ।

ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਏ ਇਕ ਮੁਕੰਦ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲਦੀ ਆਂ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਸੁਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।

ਮਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਏ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੰਗੀਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਯਾ ਨਹੀਂ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੀਵਨ ਸੁਣਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੋਂਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗਦੀ ਏ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਸੁਪਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਸਾਡੀ ਸਪਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੀਵਨ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਏ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੀਵਨ ਇਕ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਨਨ ਦਾ ਕਿਸਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਗਾਹੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਾਲ ਖੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਨਨ ਲੱਗਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆਂ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਰਮੀ ਦਿੰਦੀ ਏ।

ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹਨ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਪ੍ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਏ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਮਾਂ’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਸੁਨਹੇਰਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਏ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਜਦੂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ।

ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਾ ਹੋਵੇ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਹੋਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਹੋਵੇ।

ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਏ ਇਕ ਸੁਨਹੇਰਾ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਫ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੀਵਨ ਅਸਮਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਏ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਏ ਇਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਨਦੇ ਹਨ ਕੁਛ ਖ਼ੱਜਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਣੇ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਪਣੇ ਇਨਾ ਤੇ ਬਾਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਦਮ ਸਾਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ।

ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਏ ਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਖ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕੀ ਦੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਗੈਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਏਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧੂਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਸੀ।

ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੰਗਤ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸੁਣਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਏ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਏ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਕਮੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਕਤਾ ਬਿਨਾਂ ਰਹ ਜਾਂਦੀ ਏ।

ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਧਕਧਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸਦੀ ਗਦਰੀ ਉੱਤੇ ਤੁੜ ਜਾਂਦਾ ਏ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਏ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਕਮੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਕਤਾ ਬਿਨਾਂ ਰਹ ਜਾਂਦੀ ਏ।

ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਣ ਦੀ ਛਾਵ ਸਾਡੀ ਆਂਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਅਹਸਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਖਿੱਚਕ ਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਬ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸੁਨਸਨ ਸੀ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਸਦੀਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

Emotional Quotes on Maa in Punjabi

110+ Quotes on Maa in Punjabi with images | ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਮਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਏ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ।

ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਜਿਞ੍ਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਏ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀ ਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਏ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਵੀਚ ਛੂਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

Miss You Quotes on Maa In Punjabi

ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਦ ਕੱਢ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮੇਂ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਆਂਖਾਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ।

ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਆਂਖਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀਰਾਨੇ ਜੰਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਏ।

ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਿਨਾਂ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Maa Shayari in Punjabi

ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਹੈ ਪਿਆਰ ਸਾਰਾ,

ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਸੁਖ ਸਵੇਰਾ।

ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸੁਨਾ,

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸੁਕੁੰਨਾ।

ਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਦਰ,

ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਸੀ ਸੁਨੇਹਰੀ,

ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਮਸਤਾਨਾ।

ਮਾਂ ਦੇ ਆਗਣ ਵਿਚ ਹੈ ਸੁਖ ਦੀ ਗਲੀਆਂ,

ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਸੀਲੀਆਂ।

ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕੰਬ ਦਿੰਦੇ,

ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਲਿੱਖੇ ਨੂੰ ਸਚ ਸਮਝਾਂਦੇ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਸੀ ਸੂਨੀ,

ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪਨੇ ਸੁਨੇਹਰੇ।

ਮਾਂ ਦੇ ਆਗਣ ਵਿਚ ਸਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ,

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸੀ ਅਧੂਰਾ ਸਾਦੇ।

ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ,

ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੀਟੀ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਂਖਾਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਚ ਰੋਣਦ ਦੀ ਅਦਨ ਪ੍ਰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ।

Maa Status in Punjabi

ਮਾਂ – ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ❤️

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। 🌼

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 🙏

ਮਾਂ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੰਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ✨

ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 😔

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 🤷‍♂️

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 💔

ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਸੀਖਣਾ ਸਬ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ। 📚

ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ❤️

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। 🌹

Miss You Maa Status in Punjabi

110+ Quotes on Maa in Punjabi with images | ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ

ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁਨਸਨ ਸੀ। 😢❤️

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਦਾਸ, ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀ ਸੰਮਰਪਿਤ। 🙏❤️

ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਦਾ ਸਾਥ ਸੀ, ਆਜ ਵੀ ਹੈ। 💖

ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਰੱਤ ਕਟਦੀ ਹੈ। 🌙✨

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਅਦੂਰੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 💔❤️

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 😞❤️

ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਂਖਾਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 😥❤️

ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੁਆਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 🌹❤️

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। 💫❤️

ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਦੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਮਾਂ ਸਦੀਵਾਂ ਸਾਥ ਸੀ। 🌈❤️

Heart Touching Quotes on Maa in Punjabi

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਸਨਸਨਾਹਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ‘ਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਖ਼ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ।

ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੀ ਚਾਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਬ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬੇਹਦ ਸੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਸਦੀਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਛਾਵ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਅਹਸਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਤਸਵੀਰ ਵਰਗੀ ਹੈ।

ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

Conclusion

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ Maa Quotes in Punjabi ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Facebook, Instagram ਅਤੇ WhatsApp ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
About Author

Punjabi Boy is a writer and editor who is passionate about sharing the wisdom of great minds. They have been collecting quotes for many years, and they are excited to share their collection with the world through this blog.