60+ Papa Beti Quotes in Punjabi | ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧੀ ‘ਤੇ ਹਵਾਲੇ

Papa Beti Quotes in Punjabi – ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਲਾਡਲੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ Papa Beti Quotes, Shayari  ਹੋਰ Status  ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

60+ Papa Beti Quotes in Punjabi | ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧੀ 'ਤੇ ਹਵਾਲੇ

Papa Beti Quotes in Punjabi

“ਬੇਟੀ ਹੈ ਰਬ ਦੀ ਦੇ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਪਪਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਬ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਾ।”

“ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਪਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚ ਹੈ।”

“ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਪਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੀ ਸਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿਮਟ ਹੈ।”

“ਬੇਟੀ ਪਪਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਛਾਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੀ ਬਿਹੱਦ ਪਸੰਦੀ ਹੈ।”

“ਬੇਟੀ ਦੇ ਸੰਗ ਪਪਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

“ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਪਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

“ਬੇਟੀ ਪਪਾ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਜਾਈ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੁਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

“ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਪਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਨਗਿਨੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਨਸਨ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

“ਬੇਟੀ ਪਪਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਬ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

“ਬੇਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਪਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

Father Daughter Quotes in Punjabi

“ਪਿਉ ਦੀ ਪੇਅਰਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਬਾਲਕ ਦੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਜਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।”

“ਪਪਾ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬਸਦੀ ਹੈ।”

“ਪਿਉ ਦੀ ਪੇਅਰ ਸੀ ਪੋਤੀ ਦੀ ਪਰਾਚੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਸੀ।”

“ਪਪਾ ਦੀ ਬੇਬਾਕ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤਾਜਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

“ਪਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ।”

“ਪਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

“ਪਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਪਣੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨ।”

“ਪਪਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਖਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ।”

“ਪਪਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੰਗਾਤ ਬੇਸਬਰ ਹੈ।”

“ਪਪਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੀ ਛਾਵ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੁਖ਼ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਹਸਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।”

Father Daughter Status in Punjabi

“ਪਪਾ – ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ। ❤️”

“ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀਰੋ ਮੇਰਾ ਪਪਾ ਹੈ। 🦸‍♂️❤️”

“ਪਪਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆਤ ਹਨ। 🌼❤️”

“ਮੇਰੇ ਪਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ❤️”

“ਪਪਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲੱਡੂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਖਦਾਈ ਛਾਵ। 🍬❤️”

“ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪਪਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 🌈❤️”

“ਮੇਰੇ ਪਪਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੰਗਾਤ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। 🎨❤️”

“ਪਪਾ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹਨ। 🙏❤️”

“ਮੇਰੇ ਪਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਤਾਂਗ ਹੈ। ❤️”

“ਪਪਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਹੈ। 🌍❤️”

Papa Beti Shayari in Panjabi

ਪਿਉ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਚਾਣ ਹੈ,
ਪਿਉ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹਰ ਮੰਗਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਪਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਸੀ ਪੇਯਾਰ,
ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੰਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੀਠਾਸ।

ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿਉ ਦਾ ਦਿਲ ਸੁਨਾ,
ਪਪਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕੜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਦਲੀ।

ਪਪਾ ਦੇ ਆਂਚਲ ਦੀ ਛਾਵ ਸਾਡੀ ਧੁਪ ਨੂੰ ਕੰਪ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਉਸਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਸਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਪਾ ਦੀ ਹਰ ਦੁਆ ਮੇਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਸਦੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।

ਪਪਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਦਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ।

ਪਪਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ,
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਸਨ।

ਪਪਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਬੱਚੀ ਹੈ,
ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਹੈ।

ਪਪਾ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੰਗੀਨ ਛਾਵ ਹੈ,ਉਹ ਸਦੇ
ਰੇ ਸਾਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Father Daughter Shayari in Punjabi

ਪਿਉ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਚ ਜਦ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਹਸਦਾ,
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਖੱਬਾਬਾਂ।

ਪਪਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।

ਪਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹ ਸਕਦੀ ਹਾਂ,
ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬ ਕੁਝ ਹੈ।

ਪਪਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ‘ਚ ਮੇਰੀ ਸੀ ਬਦਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,
ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਪਪਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਚਾਣ ਹੈ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧਡ਼ਕਣ ਹੈ।

ਪਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਸਦੇਰੇ ਸਾਥ ਸੀ, ਸਦੇਰੇ ਨੇਤਾ ਸੀ।

ਪਪਾ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖੱਸ,
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਹੈ।

ਪਪਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।

ਪਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਬ ਤੋਂ ਖੱਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਸੀ।

ਪਪਾ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਸਤੀ ਹੈ,
ਉਹ ਸਦੇਰੇ ਸਾਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਦੇਰੇ ਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Papa Beti Status in Punjabi

“ਪਿਉ ਦੀ ਲਾਜਵਾਬੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਸਾਥ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ❤️”

“ਪਪਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। 🌼”

“ਪਿਉ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 🌟”

“ਪਪਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਤਹਿਨ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਸਦੀਆਂ ਹਨ। 🌞❤️”

“ਪਪਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਦਾਵਤ ਸੀਖਣ ਦਾ ਹਕ ਹੈ। 💪”

“ਪਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਹਿਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 🌼❤️”

“ਪਪਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਾਇਸ ਦੀ ਛਾਵ ਹੈ। 🌟”

“ਪਪਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 🌎❤️”

“ਪਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬ਼ਰਛਾ ਹੈ। 🌈”

“ਪਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਰਵੰਗੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। 🦸‍♂️❤️”

Conclusion

(Papa Beti Quotes in Punjabi)

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧੀ ‘ਤੇ ਹਵਾਲੇ, ਪਿਤਾ ਧੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਧੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਪਿਓ-ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਟਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
About Author

Punjabi Boy is a writer and editor who is passionate about sharing the wisdom of great minds. They have been collecting quotes for many years, and they are excited to share their collection with the world through this blog.