Punjabi Attitude Status for Boys |ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

Punjabi Attitude Status for Boys |ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

Punjabi Attitude Status for Boys – ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ Punjabi Attitude Status for Boys ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Facebook, Instagram ਅਤੇ WhatsApp ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Punjabi Attitude Status for Boys |ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

Punjabi Attitude Status for Boys

Punjabi Attitude Status for Boys

ਜੋ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰੋਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇਕਦਾ ਨੇ।

ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਖਾਦੇ।

ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਰ, ਨਾ ਕਰੋ ਬੰਦਰੀ ਦੀ ਚਾਲ।

ਆਪਣੇ ਸਪਣੇ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣੇ।

ਅਜਣਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਤੇਜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਜਦ ਆਪਣੇ ਕਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲਦੀ ਦੇਖ ਦੇ।

ਸਰਦਾਰ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਜਿਗਰੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਨਾਂ ਲਿਆਉ।

ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖੋਜ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਆ ਮੀਤਰੋ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਯ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਯ ਹੈ ਜੋਣ ਲਈ ਹੈ ਮੀਤਰੋ!

ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਕਾ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਚੱਟ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨੇ!

ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਪਤਿ ਨੂੰ ਲੂਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੀਕੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ!

ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਬਿਲ੍ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ!

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਰ ‘ਚ ਬਸਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉ!

Attitude Status in Punjabi for Boys

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ!

ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ!

ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੋਕਟ ਦਿਲਦਾਰ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਜਿੱਗਰ ਸੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਲਿਆਉ!

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਖੜਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸ੍ਵਾਦ ਹੈ।

ਜਿਦੀ ਜਿਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦਦਾ!

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ!

ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਗੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਰੋਕੋ ਸਾਨੂੰ!

ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਗੈਰਤ ਮੇਰਾ ਕਿਲਵਿਸ਼ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ!

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਦਾਦੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ!

ਸਾਡੇ ਖ਼ਤਮੇ ਚ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਸਿਖ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ!

ਹੈਰੇਟਜ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਦੀ ਜਿਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਝਟਕਾ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਦਾ।

Punjabi Status for Boys

ਸਾਡੀ ਤਕਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂ!

ਅੱਤ ਸੁਦਾਇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੜੋ!

ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ!

ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦਰਦਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ!

ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਨਨਦ ਨਾਲ ਸੇਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ!

ਬਿਲਲੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਂ ਚਲਾਓ, ਉਹ ਜੁੰਨ ਲਵਾਉਣਗੇ!

ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਜਰ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੂਹ!

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ!

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੈਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਬ ਤੁਆਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ, ਸਾਡਾ ਹਾਥ ਚੁੰਮ ਲਵੇ!

ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਰਾਜ!

ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ, ਸਾਡਾ ਗਰਾਮ!

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਿਖ ਦੀ ਸ਼ਾਨ!

ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਮਣ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੱਬ ਕਰਦਾ!

Attitude Status for Boys in Punjabi

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ, ਬਦਲਦਾ ਸੀਖਦਾ!

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਂਗੇ!

ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ!

ਸਿੱਖ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਆ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਜੀਵਨ ਸੰਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਸਦੇ।

ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਚ ਜਗਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ!

ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਨਨਦ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ!

ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖੜ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ!

ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕੋ!

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ!

ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੀ ਪਰਾਪਤੀ!

ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਿਲਾਸ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਨ!

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ!

ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੀਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਖ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ!

Punjabi Status Attitude Boy in Hindi

ਸਿੱਖ ਜੋ ਹਰੀਆਵੇ ਤਾਂ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ!

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਥਾਨ!

ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ!

ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ!

ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਦਹਿਕ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ!

ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਹਾਂਗੀ!

ਜਿਦੀ ਜਿਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਦਾ।

ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਸਕਦੇ ਹੋ!

ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਨ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ!

ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ!

ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ੍ਵਾਗ ਤੇ ਹੀਰਾਂ ਜੈਵੇ ਹੁੰਦਾ ਨੇ!

ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੱਚਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ!

ਸਿੱਖ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ!

ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਚੱਟ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ!

ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਮਨ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ!

Att Punjabi Status for Boys

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗਰੂਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ!

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਨ!

ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਦਾ!

ਸਿੱਖ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ!

ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ!

ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਜੀਵਨ ਸੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸੋਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ!

ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨ!

ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ!

ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾਓ, ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ!

ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਿਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਨ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ!

ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕ੍ਰਿਆਜ਼, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ!

ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਿਲਲੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ!

ਸਿੱਖ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਲਾਸ!

ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ!

ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਿਲਲ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ!

Conclusion

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ Punjabi Attitude Status for Boys ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸਾਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਟੇਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Facebook, Instagram ਅਤੇ WhatsApp ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
About Author

Punjabi Boy is a writer and editor who is passionate about sharing the wisdom of great minds. They have been collecting quotes for many years, and they are excited to share their collection with the world through this blog.